A juvenile striped bass, Morone saxatilis

via Articles – Naptown.Today Annapolis, Maryland – Naptown.Today Annapolis, Maryland http://www.naptown.today/blog/annapolis-photography/a-juvenile-striped-bass-morone-saxatilis

A juvenile striped bass, Morone saxatilis, is
(Source Instagram – Chesapeake Bay Foundation)A juvenile striped bass, Morone…
Advertisements